Starlight on Earth Bloesem Synergies

Hoe worden remedies gemaakt?

Het maken van een remedie is een proces van mens in communicatie met de natuur die begint met de ontmoeting met bv een bloem. Het eerste contact vindt plaats via de ogen, de spiegels van onze ziel. De aantrekkingskracht van dat moment is puur magnetisme en zegt meer iets over de persoon zelf dan over de bloem.

Iedere bloem weerspiegelt ons een archetypisch patroon of een deel ervan. Zo is b.v. de Zonnebloem een weerspiegeling van het mannelijke principe (de zon). Deze remedie helpt bij het in evenwicht brengen en de integratie van mannelijke in ons.

Energetisch gezien vult de energie van de bloem de ontbrekende tegenpool van de persoon op dat moment aan waardoor het natuurlijke evenwicht van die persoon wordt hersteld.

Net als ieder mens heeft een plant een fysiek lichaam en een hogerzelf of ziel. Het hogerzelf van de plant, ook wel Deva genoemd, is het bewustzijn van de plant. De communicatie tussen mens en plant vindt plaat via het hogerzelf. Het initiatief tot communicatie komt van de mens, de mens beschikt in tegenstelling tot de plantenwereld over de vrije wil. Planten zijn rechtstreeks verbonden met de bron en leven in staat van dienstbaarheid voor het grote geheel.

Na de eerste kennismaking volgt er een tijd van verdieping, volgen we haar groei en bloeiproces en bestuderen hoe de bloem haar plaats inneemt binnen haar omgeving. We kunnen de plant, bloem of steen zien als een persoonlijkheid die we met eerbied en respect benaderen en nader willen leren kennen.

Vanaf het eerste contact met de bloem tot het moment dat de remedie daadwerkelijk gemaakt wordt duurt soms jaren. Het is vooral een intuïtief proces waar we ons laten leiden. Op het uiteindelijke moment van maken komt alles bij elkaar, vallen alle puzzelstukjes die we in de voorbereiding ervaren hebben in elkaar, wordt het een geheel.

We zouden een remedie kunnen omschrijven als “vloeibaar bewustzijn” gecreëerd vanuit een staat van eenheid die gemaakt is om de aarde en de mensheid terug te brengen naar een harmonieuze staat van zijn. Bij het maken van een remedie gaan we er van uit dat alles op deze aarde onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Zoals onze miljarden lichaamscellen samen ons fysieke lichaam vormt zo zijn wij als mens een deel, een klein celletje van de aarde. En is de aarde is weer een klein deel van het universum.

Het maken van een remedie is een gezamenlijk project van mens en natuur waarbij beiden partijen van elkaar leren en kunnen groeien. Bij het maken van de remedie speelt de bloem een heel belangrijke rol maar het is niet alleen de bloem die de bloesemremedie maakt. Elke bloem groeit in een voor haar karakteristieke omgeving, ze is een deel van haar omgeving die beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Op het moment dat de remedie uiteindelijk gemaakt wordt geven de planten Deva, de natuurwezens en de elementen gehoor aan de oproep van de mens om gezamenlijk de remedie te maken.

Hierbij wordt als het ware de levens energie van de plant, de bloem, met vereende krachten uit de eenheidsenergie die de plant met zijn omgeving vormt “geïsoleerd” en in water verankerd. Iedere deelnemer draagt op zijn eigen manier een steentje bij die bepalend zijn voor de kwaliteiten van de remedie.

We zouden een remedie kunnen omschrijven als “vloeibaar bewustzijn” gecreëerd vanuit een staat van eenheid die gemaakt is om de aarde en de mensheid terug te brengen naar een harmonieuze staat van zijn.