Starlight on Earth Bloesem Synergies

Over ons..

Geschiedenis en ontwikkeling. Onze weg (Hoe het zover is gekomen)

Als ziel hebben we er allemaal voor gekozen om deze aarde en dit menslijk lichaam te bewonen met als doel om onze zielskwaliteiten te ontwikkelen en deze in liefde met anderen te delen. Als we naar de wereld van vandaag kijken en werkelijk zien waar het merendeel van de mensheid mee bezig is, dan kunnen we rustig zeggen dat er van het delen nog niet zo veel terecht is gekomen. We kunnen wel stellen dat we een behoorlijk eindje van de weg zijn afgeraakt.

Het doel van de missie van hun ziel zijn veel mensen vergeten als gevolg van de conditioneringen die we van onze ouders, van de kerk en van de maatschappij hebben meegekregen. Eigenlijk weten we niet meer zo goed wie we waarlijk zijn. Velen zijn, zonder het te beseffen, vervreemd geraakt van hun ware natuur en hebben ieder voor zich een eigen (schijn)werkelijkheid gecreëerd waarin veelal het eigenbelang voorop staat. Vaak gaat dat ten koste van de ander, van de natuur, maar uit eindelijk vooral ook ten koste van jezelf.

Veel mensen merken dan dat het leven, ondanks alle goede bedoelingen, geen echte voldoening meer brengt. Dit moeilijk te benoemen gemis, dat vaak als leegte wordt ervaren, is in werkelijkheid een gemis aan bezieling. Zonder be-zieling kan het leven al snel als leeg en doelloos voorkomen. Bezieling vinden we niet in de buitenwereld en er is niemand anders die ons dat kan geven. Ware bezieling vinden we diep in ons eigen hart. Daar vind je het unieke van je ware zelf van waaruit het leven leiding geeft en wat het leven de moeite waard maakt om geleefd te worden.

In mijn eigen proces hervond ik mijn ware bezieling toen ik voor het eerst met een bloesemremedie in aanraking kwam. Zonder het op dat moment werkelijk te beseffen, raakte deze kennismaking me heel diep. Vanaf dat moment was mijn leven niet meer hetzelfde en liep het niet meer zoals het altijd gelopen had. Diep in mij was iets ontwaakt of aangewakkerd. Ik voelde en wist dat het leven veel méér kon bevatten dan wat ik tot dan toe ervaren had. Het was alsof ik geen keus meer had en aan deze roep gehoor moest geven. Maar tegelijkertijd met deze innerlijke roep verschenen ook mijn angsten aan de oppervlakte. Zij probeerde me te weerhouden om deze nieuwe en onbekende weg in te slaan.

In 2000 maakten we, naast onze eerste remedie van het Speenkruid nog zes andere remedies. Met onze ‘eigen’ remedies, die allen betrekking hadden op de processen waar we op dat moment mee bezig waren, ging het allemaal nog sneller. Het leek wel een spoedcursus loslaten. We op de proef gesteld werden in hoeverre we trouw waren aan onszelf, aan elkaar en onze innerlijke drijfveren. De remedies maakten veel bij ons los, wat vaak gepaard ging met heftige processen waar we uiteindelijk sterker, bewuster en liefdevoller zijn uitgekomen.

Iedere remedie is een deel van onszelf met zijn/haar eigen thema. Het zijn als het ware de stapstenen op de weg die we bewandeld hebben. Lang heb ik met de vraag rond gelopen wat het verschil is met andere remedies, bv. die van Bach? Waar iedere remedie individueel voor stond was me helder, maar waar ze gezamenlijk voor stonden, bleek meer nog dan met de remedies, met mezelf te maken te hebben. Dus diende ik de vraag ‘Waar sta je voor?’, tot mezelf te richten. Toen ik deze vraag opschreef, kwamen er als ‘vanzelf’ twee vraagjes bij. ‘Wie ben je?’ en ‘Wat wil je uitdragen?’ De antwoorden op deze drie korte vraagjes omvatten alles waar we de afgelopen negen jaar mee bezig zijn geweest.

Het best kunnen onze remedies omschreven worden als ‘de sleutels naar het hart’, die de ziel hier op aarde ondersteunen op haar/zijn weg en het leven waarlijk tot bloei helpen te brengen. Ze bieden ondersteuning in deze tijd van grote veranderingen nu de aarde en de mensheid aan het ontwaken zijn. Overal zien we hoe het zaad van het Christusbewustzijn, dat meer dan 2000 jaar geleden in de harten van de mensheid werd geplant, nu massaal begint te ontkiemen. Langzaam beginnen we ons weer te herinneren wie we waarlijk zijn, worden we ons bewust dat we allen een deel zijn van een groter geheel en afkomstig zijn uit een en de zelfde bron.

Nu ik terug kijk op deze bijzondere tijd voel ik me een bevoorrecht mens dat ik deze weg heb mogen bewandelen. Bij deze wil ik de Natuurwezens bedanken voor hun onvoorwaardelijke hulp, zij lieten ons kennis maken met een harmonieuze en liefdevolle wereld. Zij waren onze wegwijzers en onze gidsen die ons de weg naar onze ware natuur hielpen te hervinden. De komende periode gaan we, naar hun voorbeeld, hen die zoekende zijn in dienstbaarheid ondersteunen. Yvonne en Jos