Starlight on Earth Bloesem Synergies

Het Plantenrijk

Tussen al het leven hier op aarde nemen de planten een bijzondere en belangrijke plaats in. Zonder al het groen om ons heen zou er geen menselijk en dierlijk leven mogelijk zijn. Planten zijn heel bijzonder, ze bezitten het unieke vermogen om met behulp van zonlicht en bladgroen hun eigen voedsel te produceren dat ze nodig hebben om te kunnen groeien en bloeien.

Ook de relatie tussen mens en plant is zonder meer bijzonder te noemen. We kunnen zonder meer stellen dat de plantenwereld de mens, op fysiek, emotioneel, mentaal en spirituele niveau voedt op zijn aardse ziele pad. Iedere dag zijn het de groentes, granen en fruit die ons fysieke lichaam voorzien van brandstof en daarnaast zijn er de vele geneeskrachtige kruiden die genezing brengen bij ziekte. Op emotioneel niveau neemt de bloem van de plant een belangrijke plaats in. De gezegdes ‘Zeg het met bloemen’, ‘Een bloem zegt meer dan duizend woorden’ en ‘De bloemetjes buiten zetten’, spreken voor zich. Bloemen zijn een verlengstuk van ons gevoelsleven. Ze brengen troost bij verlies en verdriet, geven kracht bij ziekte en versterken de vreugde bij feestelijke gelegenheden.

Bloemen hebben een betoverende werking op de mens. Ze spreken een universele taal die door iedereen begrepen wordt. Bloemen weten met hun ‘uitstraling’, hun vorm, kleur en geur op een heel subtiele manier het diepste van het menselijke wezen, de ziel, te beroeren. De bloem bevat de ‘ziel’ van de plant die de menselijke ziel raakt en inspireert om haar bestaan op aarde tot bloei te brengen.

Wat is het dat bloemen zo bijzonder maken? Uit het oogpunt van de botanicus is de bloem het hoogtepunt in de jaarlijkse cyclus van de plant. Het is immers de bloem waar door middel van het stuifmeel op de stampers de basis wordt gelegd voor een nieuwe generatie. Op spiritueel niveau heeft deze samensmelting van het mannelijke stuifmeel op de vrouwelijke stamper een nog veel grotere betekenis. Het is de éénwording van het vrouwelijke en het mannelijke, het is de synergie van twee universele energieën op aards niveau. Het is een dynamische dans waarin het vrouwelijke en het mannelijke elkaar aanvullen en ondersteunen. Het Yin Yang symbool uit de Chinese cultuur weet dit op een treffende en passende wijze uit te drukken.

Iedere boom, struik of plant geeft op haar/zijn eigen unieke wijze uiting aan haar eenheid. De bloem is een universele expressie die door middel van, kleur, geur en vorm uitging geeft aan haar eigen individualiteit.

In 2008 hebben we onze naam veranderd in Starlight on Earth Synergies. Bloesemremedies bleek niet meer de juiste benaming te zijn voor hetgeen we in de afgelopen jaren allemaal ervaren hebben. We zochten naar een naam die zowel de remedies als onze intenties zou omvatten. De naam bloesemremedie verwijst, zoals de naam al zegt, naar de bloesem. Aangezien we echter ook omgevingsremedies en remedies van mineralen, paddenstoelen en zaden zijn gaan maken, dekte de naam de inhoud niet meer. We kwamen uit op het Griekse woord synergie. Synergie betekent het samenwerken van twee of meer krachten die gezamenlijk meer opleveren dan elk van de krachten afzonderlijk.

Met de naam Synergies willen we vooral benadrukken dat de remedies méér zijn dan de levenskracht van de bloesem die verankerd is in water. Ze zijn het resultaat van een samenwerking, ofwel de Synergie van de mens, de natuur en haar natuurwezens, waarbij alle partijen van elkaar kunnen leren en groeien. Het is de intentie en de bereidheid van alle deelnemers tot delen wat de remedies zo krachtig en bijzonder maken. De remedie bevat de energie van alle deelnemers. Hierbij is de rol van de bloem (de eyecatcher) die van deur, alsook die van wegwijzer en lerares die ons de weg naar de essentie van het leven helpt te (her)vinden.

Voor ons is een remedie ‘de energie’ van het gezamenlijke bewustwordingsproces, verankerd in water. Het is ‘vloeibaar bewustzijn’, gecreëerd vanuit een staat van eenheid en gemaakt met als doel om de aarde en de mensheid terug te brengen naar een harmonieuze staat van zijn.

Vanuit deze visie wordt onze positie als mens hier op aarde duidelijker. Zo mogen we ons gewaar worden dat wij niet superieur zijn ten opzichte van andere levensvormen. Enerzijds hebben we het vermogen gekregen om medescheppers te zijn. Anderzijds dienen we ook onze nederigheid te erkennen en te beseffen dat onze persoonlijke krachten alleen kunnen voortbestaan in samenwerking met anderen, de natuur en het groter geheel.

Werking

De Starlight on Earth Synergies zijn energetische preparaten, ze zijn het resultaat van de eendrachtige samenwerking van mens en natuur. Deze remedies werken in op de menselijke geest en brengen evenwicht in onevenwichtige emotionele gemoedstoestanden. Ze onderdrukken het negatieve niet, maar versterken het goede in iedereen wat vaak nog niet bewust of erkend is. Ze hebben een harmoniserende invloed op de gehele mens, de eenheid van lichaam, geest en ziel. Ze leiden ons met zachte hand naar binnen, naar onze ware natuur. Ze leren onszelf te accepteren zoals we zijn, met onze fijne en minder fijne kanten. Ze leren ons te luisteren en te handelen vanuit het hart. De Synergies schudden ons wakker en maken ons ervan bewust hoe we in het leven staan. Ze brengen ons in het heden, het hier en nu, waar we iedere dag weer bewust of onbewust ons eigen leven creëren.