Starlight on Earth Bloesem Synergies

GROTE PARASOLZWAM (Macrolepiota procera)

De Grote parasolzwam is een sterk aardende remedie je helpt bij het opruimen van geconditioneerde patronen meegekregen vanuit onze opvoeding, kerk en maatschappij maar in strijd zijn met onze ware natuur.

Je alle waarheden,normen en waardes die je zijn aangeleerd gaat herzien.Je dat gaat los laten wat niet tot jou behoort. Je gaat leven vanuit je hart,je anders durft te gaan denken en doen, jezelf los maakt van het het kudde gedrag van de massa.

Dat het unieke in jezelf de ruimte krijgt zich op zijn eigen-wijze te ontplooien.

Positief: Individualiteit. Zelfontplooiing. Creativiteit

Negatief: Opgaan in de massa, behoudend,traditioneel gemis aan eigenheid,je leeft naar wat van buitenaf van je verwacht wordt.

Prijs 10 ml: € 7.50

Mail ons uw bestelling - vorige - volgende.