Starlight on Earth Bloesem Synergies

WATERVIOLIER (Hottonia palustris)

De Waterviolier is voor hen die van nature graag alleen zijn en veel behoefte hebben aan rust en ruimte.Ze hebben anderen niet echt nodig om te kunnen functioneren en zijn niet echt betrokken met het wel en we van anderen en dat wat er in de maatschappij gebeurt. Het gevaar bij deze mensen is dat ze op den duur kunnen vervreemden of vereenzamen.

De Waterviolier helpt hen uit hun isolement en maakt hen opener naar anderen, ze instaat zijn met anderen iets te delen.Ze gaan begrijpen dat sociale contacten nodig zijn voor reflectie, groei en zelf verwezenlijking en ter voorkoming van vervreemding en eenzaamheid.

Positief : Je met anderen kunnen verbinden, van elkaar kunnen leren.

Negatief: Gesloten, contact met anderen zoveel mogelijk vermijden (vanuit valse trots/minachting of uit minderwaardigheid).

Prijs 10 ml: € 7.50

Mail ons uw bestelling - vorige - volgende.