Starlight on Earth Bloesem Synergies

CYCLAAM( Cyclamen hederafolium)

De Cyclaam remedie is een remedie voor het gehele gezin. Ze vormt het fundament, een veilige plek waar iedereen wordt gewaardeerd en zich zelf mag zijn en het gevoel heeft erbij te horen. Het is een echte gezinsremedie die helpt de band tussen alle leden te versterken en te harmoniseren.

Onder evenwichtige omstandigheden kan een kind op zijn eigen manier met de steun van de ouders de wereld ontdekken en steeds kan terugkeren naar de veilige thuishaven

. De Cyclaam remedie is bij uitstek geschikt voor iedereen die de veilige plek in zijn jeugd heeft gemist door bv. scheiding of onderlinge strijd van ouders en/of kinderen.

Positief : Vol zelfvertrouwen in de wereld staan, je gevoed en gesteund voelen door je omgeving.

Negatief: Er niet bij horen,het gevoel hebben het allemaal alleen te moeten doen. Je niet veilig voelen,wantrouwen, Moeite hebben met het vragen en ontvangen van hulp en steun. *Special Synergie

Prijs 10 ml: € 8.25

Mail ons uw bestelling - vorige - volgende.